Nieuws

Vrijwilligers Informatie Punt (VIP)

Veel activiteiten en werkzaamheden zijn onmogelijk zonder de inzet van vrijwilligers. Dankzij hen is het mogelijk allerlei voorzieningen in stand te houden. Daarnaast geeft vrijwilligerswerk mensen de kans om zich te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt.

Het VIP! Assen is speciaal voor ondersteuning van vrijwilligers en organisaties.

Onze kerntaken zijn:

  • bemiddelen tussen vraag en aanbod
  • adviseren, informeren en ondersteunen van vrijwilligers en/of maatschappelijke- organisaties die met vrijwilligers werken
  • het beheren van een up-to-date bestand van vrijwilligersvacatures
  • bieden van een platform voor deskundigheidsbevordering
  • promoten van vrijwilligerswerk
  • behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Sinds kort bieden wij een platform voor buurtbewoners om met elkaar in contact te komen voor sociale en/of praktische (hulp)vragen. Desgewenst met bemiddeling van een buurtwerker van Vaart Welzijn. Meer informatie vindt u op: https://www.vipassen.nl/burenhulp/

Team VIP! Assen

Veel werkzaamheden en activiteiten van VIP! Assen worden door vrijwillige medewerkers uitgevoerd, met ondersteuning van een beroepskracht.

De website

Ga voor een overzicht van onze activiteiten en (buren) vacatures naar onze website www.vipassen.nl.

Contactgegevens

VIP! Assen
Koopmansplein
9401 EL Assen
06-51326239
vip@vaartwelzijn.nl

Openingstijden*

Maandag: 13.00 - 17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09.30 - 17.30 uur

*wijzingen voorbehouden. Kijk voor de actuele openingstijden op:  https://www.vipassen.nl/nieuws/actuele-openingstijden/